Nghiên cứu thị trường (Market Research) là gì?

Tháng Năm 24, 2024

Nghiên cứu thị trường (Market Research) là gì?

Nghiên cứu thị trường (Market research) là gì? Mục tiêu và qui trình nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường (hay còn gọi là Market Research) là quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thông tin về thị trường, sản phẩm, hoặc dịch vụ. Mục tiêu của nghiên cứu thị trường là giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn, hành vi và xu hướng của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt và hiệu quả.

Lợi ích của Nghiên cứu thị trường:

10 lợi ích nghiên cứu thị trường - Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 • Giảm thiểu rủi ro: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và khách hàng, từ đó có thể đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt hơn và giảm thiểu rủi ro thất bại.
 • Tăng cơ hội thành công: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định được những cơ hội tiềm năng trong thị trường và đưa ra những chiến lược phù hợp để khai thác những cơ hội này.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, từ đó có thể cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Tăng lợi nhuận: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt và hiệu quả, từ đó có thể tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận.

Các bước thực hiện Nghiên cứu thị trường:

Cách thực hiện nghiên cứu thị trường - Digital Learning

 1. Xác định mục tiêu: Xác định rõ ràng mục tiêu của nghiên cứu thị trường là gì. Ví dụ: doanh nghiệp muốn tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng đối với một sản phẩm mới, hoặc muốn đánh giá hiệu quả của một chiến dịch marketing.
 2. Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu về thị trường, sản phẩm, hoặc dịch vụ từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như khảo sát khách hàng, phỏng vấn chuyên gia, phân tích dữ liệu bán hàng, v.v.
 3. Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu thu thập được để tìm ra những thông tin có giá trị.
 4. Diễn giải kết quả: Diễn giải kết quả phân tích dữ liệu thành những thông tin dễ hiểu và có thể hành động được.
 5. Báo cáo kết quả: Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường cho ban lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan khác.

Các phương pháp Nghiên cứu thị trường:

Nghiên cứu thị trường là gì? Lợi ích và 10 phương pháp nghiên cứu

 • Nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu thông qua các phương pháp như phỏng vấn, nhóm thảo luận, v.v.
 • Nghiên cứu định lượng: Thu thập dữ liệu thông qua các phương pháp như khảo sát, phân tích dữ liệu bán hàng, v.v.
 • Nghiên cứu sơ cấp: Thu thập dữ liệu trực tiếp từ thị trường.
 • Nghiên cứu thứ cấp: Thu thập dữ liệu từ các nguồn đã có sẵn, chẳng hạn như báo cáo, nghiên cứu, v.v.

Ứng dụng của Nghiên cứu thị trường:

Nghiên cứu thị trường là gì? Cách thức nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như:

 • Phát triển sản phẩm: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu của khách hàng và phát triển những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Marketing: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing hiệu quả và đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing.
 • Bán hàng: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng và xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.
 • Phát triển kinh doanh: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định những cơ hội tiềm năng trong thị trường và đưa ra những chiến lược phù hợp để khai thác những cơ hội này.

Ví dụ về Nghiên cứu thị trường:

Phân tích ví dụ về nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

 • Một công ty thời trang muốn tung ra một dòng sản phẩm mới. Công ty có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm hiểu về nhu cầu và sở thích của khách hàng đối với dòng sản phẩm mới này. Công ty có thể tiến hành khảo sát khách hàng, phỏng vấn chuyên gia thời trang, hoặc phân tích dữ liệu bán hàng của các sản phẩm tương tự trên thị trường.
 • Một doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường sang một quốc gia mới. Doanh nghiệp có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, và nhu cầu của người tiêu dùng ở quốc gia mới này. Doanh nghiệp có thể tiến hành nghiên cứu thứ cấp để thu thập thông tin từ các báo cáo, nghiên cứu, hoặc trang web của chính phủ.
 • Một tổ chức phi lợi nhuận muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về một vấn đề xã hội. Tổ chức có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm hiểu về mức độ nhận thức của cộng đồng về vấn đề này, cũng như thái độ và hành vi của họ đối với vấn đề này. Tổ chức có thể tiến hành khảo sát trực tuyến, hoặc phỏng vấn nhóm để thu thập dữ liệu.

Lời khuyên khi thực hiện Nghiên cứu thị trường:

 • Xác định rõ ràng mục tiêu của nghiên cứu.
 • Chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp.
 • Thu thập dữ liệu một cách chính xác và khách quan.
 • Phân tích dữ liệu một cách cẩn thận.
 • Diễn giải kết quả một cách dễ hiểu.
 • Sử dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt.

Kết luận:

Nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt và hiệu quả. Doanh nghiệp nên thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường để cập nhật những thay đổi trong thị trường và nhu cầu của khách hàng.